Licznik Geigera

Oferujemy również naszym klientom analize radioaktywności metali i różnego rodzaju elementów które wymagają sprawdzenia czy nie jest przekroczona radioaktywność.
 

Pomiaru dokonujemy licznikiem Geigera miejscowej radioaktywności. Zakres pomiarowy zaczyna się od słabego promieniowania do dawek większych:

  • 0,01 µSv/h do 1000 µSv/h.

Wykrywa promienie Alfa, Beta i Gamma.