Labolatorium

Firma LAVENIR rozszerzyła swoją ofertę usług o wykonywanie analiz oraz badanie składu chemicznego metali.

Proponujemy analizę spektrometrem typu XRF Delta Professional Alloy Plus Analyzer.
Jest to najnowszej generacji przenośny spektrometr (XRF) do badania składu chemicznego i identyfikacji metali i stopów metali, w tym następujących pierwiastków: Ti, V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, W, Hf, Ta, Re, Pb, Bi, Zr, Nb, Mo, Pd, Ag, Sn, Sb, PLUS Mg, Al, Si, P, S.
 
Wyniki klas i gatunków badanych materiałów oraz analiza składu chemicznego odczytywane są z pojedyńczego pomiaru.
 
Spektrometr typu XRF Delta Professional Alloy Plus Analyzer może być wykorzystywany do badań:
  • stali nierdzewnych,
  • stali stopowych oraz niskostopowych,
  • stali narzędziowych
  • pierwiastków ciężkich we wszystkich typowych stopach metalu: Fe, Cu, Ni, Cr, Mn,   Sn, Pb, Ti itd.
  • pierwiastków lekkich (Mg, Al, Si, P, S) bez helu i bez pompy próżniowej.
 
Spektrometr jest w stanie wykonać pomiar dla różnych wymiarów i kształtów próbek z dużą dokładnością nawet w przypadku analizowania małych próbek, nierównych powierzchni, wiór, drutów, prętów, zgarów itp.